جایی که می توانم پودر شوینده را با کیلو بخرم تا در آمازون پرایم بفروشم

Initial commit · m3hrdadfi/bert-zwnj-wnli-mean-tokens at …- جایی که می توانم پودر شوینده را با کیلو بخرم تا در آمازون پرایم بفروشم ,We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science. unk_token": "[UNK]", "sep_token": "[SEP]", "pad_token ...Blind Justice2018-12-21 · ‫در آن ش رایط عالوه بر مشکالت روحی و روانی زیاد و خستگی بیش از حد جسم باید با مشکالت اقتصادی هم دست و پنجه نرم‬ ‫می کردم‪ .‬بعنوان نمونه هفته ای یک روز و نیم که در بجنورد بودیم فقط یک وعده آن ...حرمت اهالی گرمخانه را حفظ کنیم - سبزوار نیوز

حرمت اهالی گرمخانه را حفظ کنیم,سبزوار نیور,اخبار جدید و روز شهرستان,استان سبزوار,سیاسی,اجتماعی,حرمت اهالی گرمخانه را حفظ کنیم,فرهنگی,ورزشی,گردشگری,شهری,اقتصادی,سلامت,حرمت اهالی گرمخانه را حفظ کنیم

ایده های پولساز من :: مجله کارآفرینی کارخانه ...

ایده به تنهایی ارزشی ندارد ، چیزی که به ایده ارزش می دهد ، اجرا کردن آن است . هنر کارآفرینان موفق ، پیدا کردن بازار برای ایده است . نیازسنجی ، بازار سنجی و تحلیل بازار اولین چیزهایی است که باید یاد بگیرید .

لیست همه کلمات فارسی (مجموعه کامل) – مقالات و ...

لیست تمام کلمات فارسی را در یک مجموعه کامل و در یک صفحه می توانید ببینید : خطای نیم درصد: او آب آت آخ آد آر آز آش آف آق آل آن آه آو آپ آی أف أم أن أو أى أی إذ إن إى اب ات اج اخ اد اذ ار از اس اش اف ال ...

موضوع حضور ایرلاین ها در بورس، جدی تر شد ...

موضوع حضور ایرلاین ها در بورس، جدی تر شد,سبزوار نیور,اخبار جدید و روز شهرستان,استان سبزوار,سیاسی,اجتماعی,موضوع حضور ایرلاین ها در بورس، جدی تر شد,فرهنگی,ورزشی,گردشگری,شهری,اقتصادی ...

Hugging Face

diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab -0,0 +1,80000 + 0 + 0